Blog Image

Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring-om du henne rätt kan bära-om du bär henne rätt

Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring

Ett forum för diskussion kring konstnärerna och deras situation i Sverige. Svensk kulturpolitik sett med konstnärs och med politikers ögon. Vill du också skriva här? Skicka mig ett mail-så får du ett eget konto på denna blog.Välkommen.

Hur man överlever

Kulturpolitik sett från gräsrotsnivå Posted on 2012-02-02 17:25:53Gemensam välfärd

Kulturpolitik sett från gräsrotsnivå Posted on 2007-04-22 18:36:01

http://www.gemensamvalfard.se/index.php?page_id=46Stoppa utförsäljningen av våra sjukhus. Värna om det gemensamma.Skriv under petitionen.VAD ÄR KONST??

Kulturpolitik sett från gräsrotsnivå Posted on 2007-04-08 11:20:13

Vad är konst!

” Alla krig börjar i människohuvuden. 

Och freden håller till på samma ställe. 

Att syssla med konst är 

ett fredsarbete som räcker till. 

Den äkta konsten undervisar oss om de äkta livsvärdena, 

och bara i dem finns det stadga att motså malströmmen vi befinner oss i. “

Ur “Bara Konst” artikeln “Information, 12-11-1957” 

R Broby-Johansen

“Konst är ett uttryck för samtiden.”

Ur “Bara Konst” R Broby-Johansen

“Det går inte att använda – då är det konst” 

Skattemyndigheten enligt Roland Haeberlein

“Det går inte att sälja – då är det bra konst.”

Anonym

“Konst är någonting som en person som kallar sig 

konstnär påstår är konst och som han lyckas övertyga minst en annan 

person om.”

Aftonbladet 20-04-04 Pierre Bourdieu

“I dont worry about art or life. I mean, the war and the bomb worry me but usually there´s not much you can do about them. I´ve represented it in some of my films and I´m going to try and do more. 

Money doesn´t worry me, either, though I sometimes wonder where is it? Somebody´s got it all!”

“Jag bryr mig varken om konsten eller livet. Det är klart att kriget och bomben bekymrar mig men i regel är det inte så mycket man kan göra åt det. Jag har framställt detta i några av mina filmer och jag skall försöka göra det igen. Pengar bekymrar mig heller inte även om jag ibland undrar var dom finns? Någon har alltihop!”

Andy Warhol/ Katalogen till utställningen på Moderna Muséet 1968

“My art, what do you want to say about it? Do you think you can explain the merits of a picture to those who don´t see them?….I think that literature has only done harm to art. You puff out the artist with vanity you inculate the taste for notoriety, and thats it all; you do not advance public taste by one jot ..despite all your scribbling it never was in a worse state than it is at present…Dites?”

Edgar Degas till en irländsk journalist 18.. 

“Degas by Degas” 1990

Vad är konst? Skriv en kommentar om vad konst är enligt dig!Blogelände

Kulturpolitik sett från gräsrotsnivå Posted on 2007-03-21 11:59:25

Vem ska hinna läsa alla dessa bloggar? Detta med bloggar är som samhället i helhet just nu. Alla är i sitt eget centrum och ingen vill delta i det gemensamma. Som en jättelik kåkstad med små hus i wellpapp, där alla lappar på sin egen lilla låda, (kanske just den elektronik låda som visas i reklamen). Så gör även jag! Än så länge. När det regnar blir lådorna blöta, och blåser det så blåser de bort. Reinfeldt land, som har USA som förebild. Med Bildt som utrikesminister. Bildt som deltagit i USAs diskussioner inför invasionen av Irak genom sitt arbetet i styrelsen för Committee for the Liberation of Iraq, en internationell organisation som förespråkade invasionen av IRAK 2003, har aktiportöljer i krigsindustrin, optioner i Vostok Nafta och LUNDIN oil. Har han inte sitt aktieägande synligt ägs det av bulvaner. Som moderat vill han helst tjäna sina egna intressen och allt det allmänna ska monteras ned. Bara de starkaste ska överleva i Reinfeldts och Bildts land. Alliansen är frihandelsivrarna som vill öka invandringen. Det är inte av humanitära skäl de vill importera slavar från Polen och Kina. Hushållsnära slavar som kan utföra hushållsnära tjänster. Nej dessa personer ska skapa konkurrens på svensk lönemarknad så att lönerna pressas ner ordentligt, så att vi hamnar på samma nivår som låglöneländer som Kina och Polen. Alliansen lägger ner allt statligt ägande som förut garanterat att vissa jobb stannat i Sverige. Tömmer statens kistor och delar ut till våra politiker och aktieägare…. Snart ligger vi alla på gatan i ett hus av wellpapp, om vi inte kan stoppa regeringens nedmontering av det svenska samhället i allmänhet och nedmontering av möjligheterna för konstnärerna och kulturen i synnerhet. Är det inte dags att vi konstnärer försöker hitta forum där vi kan gå samman och mötas öga mot öga och enas om hur vi ska gå vidare med våra krav på social trygghet och bättre chanser till att skaffa en utkomst från vår proffession. Denna blog var avsedd som en förberedelse för en större samling, att vi här skulle kunna se och syna de argument som finns i omlopp, och väga dessa mot varandra för att stärka oss i vår egen argumentation och ta oss ur den låsta positionen. Men nu har vi läst på tillräckligt. Låt oss ta nästa steg till att samla oss och ställa krav på de som styr detta landet. En hel yrkeskår ska inte behöva leva på mindre än existensminimus i ett land som flödar av rikedomar – det är dags att de som har börjar betala den verkliga notan till konstens upphovsmän, inte som nu: till dess profitörer.

Hoppas att vi kan ses under våren för ett nästa steg.Arkitekterna stoppar konstnärerna

Kulturpolitik sett från gräsrotsnivå Posted on 2007-03-03 13:35:11

Hej Eva!

Så otroligt mycket att läsa och ta del av! Blir det något resultat av all denna tankemöda?

I all stillsamhet tycker jag att stipendierna ska vara demokratiska-vilket de inte är. Vi lever i en demokrati! Eller skrota dom som sagt, och inför det andra systemet. Dessutom vore det väl ganska enkelt att göra 1%-regeln till en lag, vilket den var avsedd att vara. Som det nu är kringgås den alltför lätt. Byggherrar vill ofta ha utsmyckningar, men arkitekterna bestämmer i praktiken. Därför får vi inga jobb. Arkitekturen är den högsta konsten, anser de.

Blir det någon uppföljning av mötet den 25/1 på KKV? Kulturhusdebatten ????????????????

Hälsningar,

Kersti Biuw.MÖTE PÅ KONSTAKADEMIEN

Kulturpolitik sett från gräsrotsnivå Posted on 2007-03-03 12:44:07

NOTISERSamtal med kulturministern om en politik för arkitektur, konst och design är INSTÄLLT.Lena Adelson-Liljeroth på Konstakademien 11:e april.Samtal med kulturministern om en politik för arkitektur, konst och design. Hörsalen plan 2 kl.18.00. Fri entré.Alla konstnärer uppmanas att komma och delta i denna debatt.Att som konstnär ha en affärsplan

Kulturpolitik sett från gräsrotsnivå Posted on 2007-02-17 15:31:14

Self-Promotion Guidelines for Emerging ArtistsAspiration: “Working Artist” (I) Part one of a two-part article by Mike Booth

The DreamHow many people do we know with artistic sensitivity and loads of talent who find themselves working at lackluster day jobs, but whose dream is to make their living as artists? Fair enough, the dream is not so easy to achieve, but it’s not impossible. A friend who is just two years into his artistic lifetime and who is finding it tough going, asked me what he might do to give his career a boost and get him a little bit closer to hanging out his shingle: “Full-Time Working Artist.”

Much as I hate to say it, I may as well get it out front from the outset. If you want to make a living from your art, you’re talking about business. I can just hear you: “Arrggh, I hate business, I’m no good at it, I could never go out peddling my work…” The Spanish have a wise folk saying for situations like this: “Nunca digas ‘De esa agua no beberé’, ni que ‘ese cura no es mi padre…” “Never say, ‘From that water I shall never drink’ nor ‘That priest is not my father…”

So, there you have it, if you aspire to live from your art–to be a “working artist”– you’re going to have to get a little bit businesslike. Before an entrepreneur embarks on a business venture he researches and writes -you guessed it-a business plan. If this sounds daunting to you, you might be relieved to know that some of the most successful small-business plans have been drafted on the backs of envelopes. What they’re about is mundane-but-essential stuff like assessments of the product, the market, the resources at hand, the nuts and bolts of the business, a marketing plan and some financial projections.

The Mission Statement What all business plans have in common is a “mission statement,” a brief exposition of the essence of the company and its objectives. That is to say, what business are you in and where do you want to go? This sounds almost too obvious to bother with but, believe me, it’s not. It’s the genetic code of your company and if you get it wrong at the beginning, when the cells of the embryo of the business are just beginning to divide, you’re sure to run into trouble down the line. So figure out what your mission is and write it down.

There are lots of possibilities; everybody has his own. Let’s look at a few.

“I want to be famous.” This is not serious. It’s confusing an almost-random accident with a career in art. If being famous is really important to you you’d be better off doing what Evel Knieval did: soar halfway across the Grand Canyon on a motorcycle. He’s famous. When you think about it, it’s amazing just how many artists are right at this moment astride that metaphorical motorcycle, roaring up that ramp and out into the blue. Good luck to them all. But is it art? “I want to create new forms of expression and change the world.” You’re too young. Wait five years and start again. “I want to devote my spare time to a meaningful activity. I would like to exhibit my work so as to share it with others, receive their feedback and continue to progress.” There may be some hope for you. “I want to be able to make a living doing what I love best.” This is a bit trickier, but you might have a go. The worst that can happen is that you have to scale back your aspirations and get a job.

The Business Plan Your business plan is your roadmap of how to reach the objectives you have laid down in your mission statement. The world will not necessarily beat a path to your door, no matter how good your artwork is. You must decide upon your best “route to market” (galleries, agents, direct, etc…) and do not be frightened by the dreaded word “sell.”

The rules for selling manhole covers and those for marketing fine art have a lot in common, not everything but a lot, so be prepared to start thinking in terms of “selling a product.” Your product is you and your artwork Yes, you too, not just the work, don’t ever lose sight of that fact! You and your work are Siamese twins. The question is, together do you make up a viable product? You don’t know? Find out. Ask some experts or at least some friends and colleagues whose criteria you respect. Because if you don’t have a viable product you may as well forget about art and go into banking. Either that or spend the next few years working on R&D. Again, this sounds obvious. But how many would-be professional artists even give it a thought before betting the ranch?

The MarketThen there’s the market. Take a hard look at your market and decide how much of it you’re going to attack from the outset. Local, national, global? (Internet now makes it possible for you to go global. For a little extra work and investment you can offer your work in the entire world market.) What’s selling and who’s buying? Do your homework; find out.

This is market research. It’s essential, but need not be expensive nor complicated for an artist on a local level. Start asking around. People love to answer questions. They’re usually flattered that you should ask them. And they’re delighted to talk to a real, live artist. You may be surprised to find out how productive this activity in itself can be. Suddenly people begin to be aware that you exist as an artist. They will help you if they can.

Is there a niche where you could make a positive impact? Is there a B2B (business to business) opportunity in your market which other artists have overlooked? Are there companies or distributors you might approach, prospective clients you might contact beforehand. It would be nice to start up with a couple of clients!

This market research work will lead you to all the local galleries. Be businesslike with them; make an appointment and don’t waste their time. But do take along a portfolio of your work and something to leave with them, whether it’s a CD-Rom with your multi-media presentation on it or just a business card with your website address. If you don’t do this essential homework and you flop, don’t say I didn’t warn you. You will be like my friend Vicente, who is always complaining that he never wins the lottery. “Do you ever buy lottery tickets, Vicente?” “No.”

Is the Market Ready for You? You may have a great product for which the market is not yet ready. This is the situation in which digital printmaking finds itself currently, I suspect. There are digital artists out there with loads of creative talent and a prodigious command of the tools and the language of digital art, and they deserve to be successful. But right now, and for some time to come, the market is fickle and immature where digital prints are concerned.

Someone is going to have to do a lot of thankless groundwork before images created in the computer and printed out on inkjet printers are finally considered “normal” art that people take home and hang on the wall. Is that someone you? Do you have the personal and financial resources to keep turning out work that people may not buy in the foreseeable future? Or do you have a brilliant idea for breaking the spell? Do you have a list of technology companies which might be more receptive to art with a technological component? Good. Go for it!

Part II: Implementing the Dream

The Financial Projections

Now make some financial projections. Dial in your financial resources, your fixed costs, your expenses and offset all this against your projected income from sales. Are there other income streams besides sales: art classes, lectures, workshops, etc? So much the better. Try to stay roughly within the realm of reality.

This sheet of financial projections is your guiding star. Try to make it happen. You can prepare these financials with a pencil and a calculator, but a better tool is a spread-sheet program like MS Excel. West Coast publicity flacks would have us believe that the Dream Factory is Hollywood. But those of us who have ever projected a business know that the real Dream Factory is Excel!

Am I boring you? Don’t complain. I warned you it was about business. You don’t like business, you’re no good at it? That’s no excuse, if you’re ever going to leave your day job and become a working artist you’re going to have to get good at it. It’s like everything else; it can be learned. Just look at the payoff. If you’re successful you’ll be a working artist, one of the few people in this world who can proudly wear the T-shirt: “My day job is art!”

Start Locally

Most emerging artists’ best bet is to start out working their local market. It’s close at hand, you already know it to some extent (but not as well as you may think!) and it knows you. Let me guess what you’re thinking: “Nobody in my neighborhood wants to buy any art. They want to drink beer and ride snowmobiles.” (If you live on the Arabian peninsula, substitute “mint tea” and “camels” for “beer” and “snowmobiles; the principle is universal.) That’s true as far as it goes, but it’s incomplete. They also want other stuff. See to it that your artwork gets on their lists (and their wive’s lists!) of priorities.

You’d be surprised at how much sensitivity and receptiveness to art is lurking out there in unsuspected places from Pittsburgh to Osaka. Most of the artwork sold in this world is not bought by the rich at Sotheby’s nor at chic galleries in New York and Paris. It’s sold to normal folks locally–teachers, lawyers, real-estate agents, nurses and other plain folks. Many of them have acute artistic sensitivity; many of them would have loved to have been artists themselves. One only has to see how they react when they step into an artist’s studio. You noticed? If you have a nice studio it’s one of your principal business assets. We’ll discuss that later.

Communicate, Communicate, Communicate

I think one of the most important keys to success is communication. (If I didn’t think so I wouldn’t be sitting here writing this!) An emerging artist should be aware of the need to communicate effectively with his market. This means business cards, letterhead stationary, post cards, CD’s, lists of e-mail addresses, news releases or phone calls (or even personal visits) to the local media. It also means a website, which is a tool of critical importance in reaching your local market. (Make sure your URL and e-mail address figure prominently on your business card, your stationery and all the rest of your promotional material!)

Most of the people in your town do not come to your studio nor go to art galleries, but they do check their email! If you can get them interested by mailing them an invitation or a newsletter, it’s only a short hop over to your studio or the gallery where you’re exhibiting. If you’re a printmaker and don’t want to be bothered putting up a website of your own, you can always offer your work for sale on World Printmakers(http://www.worldprintmakers.com), an established printmaking specialist site with a track record.

Dealing With the Media

Don’t be shy about approaching the media. They need you just as badly as you need them. They’ve got a lot of space to fill every day with news and features and they will appreciate your help. Give them something they can sink their teeth into, a “news hook” it’s called. Make it easy for them. Journalists are as idle as the rest of us and will often publish a well-written story prepared by you rather than write their own.

Make your product–which is you–an experience. You’re not the only artist who’s inaugurating a show in your town next Friday, but you’re the most ecological artist in town; you recycle your used solvents to water the roses! And you’ve spent the last three years running art workshops for kids in the inner city. Tell the reporter not what you taught the kids, but what you learned from them. Get the picture?

Once you have established a working relationship with a reporter, nurture it lovingly. Make yourself available for whenever he or she needs a quote from an artist or a bit of advice on artistic subjects. A gift of a sketch or a small print can do wonders in this connection. The only alternative to an ongoing campaign of relations with the media is paid advertising, but this is usually too expensive for the budgets of most emerging artists. Besides, good PR is practically free and you meet a lot of nice people.

Don’t Forget to Network!

Nowhere is your campaign of good communications more important than at grass-roots level: your dentist, your children’s teachers, your colleagues from work. This is networking and it’s going to be fundamental in getting your artistic career properly launched. There is no more powerful marketing opportunity in the world than a one-on-one conversation with a fellow human being.

Be a little bit subtle in these contacts. Everybody knows you like art; find out if she likes art. In this increasingly what’s-in-it-for-me world we live in, how refreshing it is to meet a what’s-in-it-for-you person! In time you’ll have a list of these contacts, most of them with e-mail addresses. This makes it convenient to keep in touch with them and, one day, to invite them round to your studio to see your latest work. And if you follow up your e-mail or snail-mail invitation with a friendly phone call, so much the better.

The Studio Show

The studio show is one of the emerging artist’s sweetest sales and promotion possibilities. Think about it. You control everything. There’s no gallery nor agent in the middle, no commissions to pay. There’s no two-year wait to get a gallery date. You set the date, you select the work, you hang it. You even decide upon the refreshments (keep them simple; people are not there to eat and drink!)

It is you who are gracious enough to admit a privileged few people into the magical world of the artist. This is your chance to involve people in your art, to implicate them, educate them and enchant them. Make the most of it. Not only that, the whole process takes place on your territory. You’re confident and at home there. There is where it’s done. Your clients can see it. They can smell it. And if they have any questions you’re only too happy to answer them.

They go away with fascinating and valuable first-hand knowledge of what an artist does and where and how he does it. They’ve always wondered about that. And now they’ve actually formed the beginnings of a friendship with the artist. What an interesting experience! What a privilege! And, of course, they have the opportunity to take a piece of original art home with them. Truly, you will make their otherwise tedious and workaday lives complete.

If you don’t have a proper studio yet, when it comes time for you to choose one, keep the studio show in mind. If you have to pay a little more rent for a larger, more attractive studio, you might consider doing so. You’ll more than recover the cost with your studio shows.

My muse, who is a printmaker and a natural-born marketer, says: “Don’t forget to remind them they have to work every day. ‘Artist’ is only half of ‘Working Artist.’ The other half is ‘Working!'” Obviously, without a daily program of hard work-creation and production-no amount of promotional effort will make any difference. Picasso said, “I believe in inspiration, but I prefer it to catch me when I’m working.!

Does all this talk of work, promotion and communication make you tired? Do you sometimes feel lonesome, a bit overwhelmed by the responsibilities of going it alone? Are there occasions when you wonder if your work is on the right track? Could you do with the support and feedback of other artists, people who are concerned and informed in matters of art? Maybe you should seek out some like-minded artists and join or form a small group. That way the promotion responsibilities can be divided up and the joys and sorrows can be shared. Although working in the context of a group may not be everybody’s cup of tea, if you can make it work it can provide a comforting and valuable support system.

Persevere, Look What’s in It for You!

One last recommendation: persevere. Perseverance pays such abundant rewards, so keep on keepin’ on. People are people. They’re busy, just as you and I are. They’re distracted and at times they’re troubled. They won’t always respond to your invitations. It’s not that they’re not interested in you and your work. It’s just that the inauguration of your show coincided with the first big snow of the ski season, or the school play or an epidemic of flu…

So keep trying. You’re a creative person. Find ways of reminding them that you’re their artist without being heavy handed. Surprise them with your invitations, press releases, newsletters and phone calls, entice them, enchant them. Remind them of the delight of discovery and the profound degree of original-art satisfaction that’s in it for them. And never lose sight of what’s ultimately in it for you, working artist!

-end-Samtal mellan Lotta Lagercrantz och Eva Lindgren

Kulturpolitik sett från gräsrotsnivå Posted on 2007-02-04 17:48:19

Vad roligt att läsa att du också tittat och lyssnat på Willy  Kyrklund. 

Kan du inte försöka komma på hur konstnärslönerna ska delas ut – hur  ska de fördelas-hur många-och till vilka. Ska de följa akademiutbildningen eller vad?

Är det inte risk att man tappar drivkraft ändå när man får betalt  för  att göra nåt så tappar man liksom drivet, det är ju lätt att  då göra  nåt som man bara lånat av nån annan för att liksom fylla  kvoten?

Har bänglat och vridit på detta i mitt huvud och försöker komma  på  hur det skulle skötas. Tror ändå kanske att det måste vara så att det finns en mer  medveten stimulans i samhället, återinför 1 procentsregeln vid nybyggnation-höj den till 2 %. Skapa tätare samarbete mellan arkitekter och konstnärer. Fler samlingsutställningar med arvode till konstnärerna.

/Eva

3 feb 2007 kl. 16.59 skrev Lotta Lagercrantz:

Eva

jag håller med dej, det är lätt att man inte gör något om man inte måste. Man snöar in sig o blir självkritisk i stället. Men om visningsersättningen är väl utbyggd, så det är är en betydande del av inkomsten, och man får en rejäl hacka när man ställer ut, behöver lönen inte vara mer än att man klarar sig-typ a-kassa. Plus ateljéer o Kollektiverkstäder. Nåt sånt tänker jag. Vilka som ska  få det – högskoleutbildade? medlemmar i KRO kan väl inte vara  kriteriet? Vet inte riktigt vad a.f. kultur har för kriterier. Dom rensade ju bort fullt av folk för några år sedan, så dom måste vä ha tänkt igenom det i modern tid? Militärer ska ju vara utbildade vid en behörig utbildning tror jag. Präster också. Det är förstås det enklaste – fast det blir orättvist för många. Kanske det kunde finnas någon instans där man typ tentade av kunskap, eller visade  yrkeskompetens? Den frågan måste gå att lösa. 2% prosentsregel gärna.  Det behöver ju inte vara bara nybyggnationer. Alla  bostadsrättsorganisationer gör ju i ordning sina entréer. Skolor, sjukhus. Konst behöver väl inte vara så himla hållbar, så kan man göra om i stället.

Träffade en moderat yrkesmilitär som höll på o hackade på mej om att konst måste bära sig själv. Vi kan inte leva på bidrag. Det var  då jag kom på att hela militärmakten betalar vi ju hela tiden. Han ville inte prata med mej mer sen. Men tiden är annorlunda just nu- läste du om läkaren som tjänade 6  miljoner på narkomaner. Landstingspengar.

Lotta

From: Eva Lindgren <mask.design@telia.com>To: “Lotta Lagercrantz” <lottala@hotmail.com>Subject: Re: BloggenDate: Sat, 3 Feb 2007 18:32:07 +0100

Kära du-du har så rätt – fy fan vad det är orättvist-blir tokig när  jag hör om den där yrkesmilitären.

alla vill gå på konstutställningar och gärna frottera sig med fina  kända konstnärer om de är tillräckligt fina förstås – men ingen bryr sig om konstnären inte klarar hyran.

Tänkte mycket på detta när jag gjorde Cornelis bysten.

Hur j-la illa behandlad han blev av skattemyndigheterna mm.

Vad skulle svenskt musikliv vara idag utan alla hans sånger och  texter-rätt trist faktiskt.

Vad tyst det skulle bli vid lägereldar, och kring midsommarspelande  gitarrungdomar.

Då blev de fane mig bara små grodorna kvar.

Vore skönt om vi kunde demonstrera som Illysistrate-vägra konst och  lägga skynken över all offentlig konst och inte visa några bilder i  TV heller.

Amatörkonstnärer ska också ha rätt att finnas vvid sidan av de  etablerade- de finns för att utvecklas -utan dem skulle inte heller  de stora konstnärerna komma fram-de kommer ur

de som misslyckas tusen gånger och så till slut gör nåt bra- inte som  i IDOLSverige där man plockar unga artister och låtsas att de är  färdiga artister bara för att en av tjocksmockarna i juryn sagt det…

Kommentar funktionen på bloggen är så hopplös-har påtalat detta för one.com  webservern men de säger att det fungerar jättebra – fast jag vägrats skriva in saker där flera gånger. Hela tiden nån anmärkning  som gör att det inte accepteras…

Kanske kan vi lägga in den här e-post konversationen som ett helt  eget inlägg i stället?? Vad tycker du

/Eva

Eva

Gärna det. -att lägga in vårt e-mailande.

Tror du det är omöjligt med en strejk?Musiker,skådisar, dansare, musiker,konstnärer, museerna? När jag föreslog att nästa möte, på kulturhuset vidgas till att gälla även dasare, musiker, skådisar tänkte jag det, att det är viktigt att vi går samman, o kanske kunde vi strejka??? om vi går samman skulle en sån strejk kanske bli kännbar?

Teatrarna som blivit av med sina stadsbidrag måste vara rätt förbannade nu. Baltic Art i Visby läste jag om i dag. Dom kanske tvingas lägga ner.Museefolk är urförbannade sedan lång tid.I stort sätt hela deras stadsbidrag går till HYRORNA. Husen som byggts till museerna, började man plötsligt ta ut hyra för. Men det var rätt länge sedan- förrförra regeringen tror jag. Men deras vrede består.

LottaNext »